Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Rabka-Zdrój

Więcej informacji na temat projektu - kliknij


Stan spraw - płatności za podatki, odpady komunalne i inne

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do informacji o stanie Twoich spraw oraz  uzyskać możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu  to wejdź na zakładkę Twoje dane i zaloguj się do systemu. Jak nie posiadasz konta kliknij przycisk "złóż wniosek o konto" i przeprowadź procedurę złożenia wniosku przez platformę EPUAP.


Załatwianie spraw

Dowiesz się klikając w sekcję sprawy - kliknij tutaj


W strefie usług elektronicznych można uzyskać:


 • Dostęp do informacji publicznych przechowywanych w bazach Urzędu takich, jak informacje o planie i wykonaniu dochodów i wydatków
  budżetu, informacje o mieniu gminy i innych - dostęp ten nie wymaga rejestracji.

 • Dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Państwa oraz  osób fizycznych i prawnych, które Państwo reprezentują, jak również informacji z innych rejestrów urzędu - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.

 • Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd

 • Dostęp do innych usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną różnych szczebli.

 • Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu. Rejestracja:

 • Dostęp do danych o stanie Państwa spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach, oraz niektórych, związanych z Państwem, wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

 • Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

 • Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż "Wniosek o konto na platformie eUrząd"  podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym .

 • Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj .Więcej informacji o strefie usług elektronicznych (platformie eUrząd) uzyskasz wybierając opcję Pomoc z menu.